Uyku Ve Horlama Hastalıkları

Uyku İle İlişkili Solunum Bozuklukları

 • Uyku İle İlişkili Solunum Bozuklukları
  • Uyku ile ilişkili solunum bozuklukları, genellikle horlamaya eşlik eden solunum düzensizlikleri ile şekillenen hastalıklardır. Solunum düzensizliklerinin çeşidi, sayısı ve süresi hastalığın tipi ve şiddetini belirler.

   Bu hastalıkların gece uykuda ortaya çıkması ve belirtilerinin sıradan ve kanıksanmış olması genellikle teşhiste gecikilmesine neden olur. Belirtileri birbirine çok benzemekle birlikte, tedavileri değişkenlik gösterir. Yaşamın her döneminde ortaya çıkabilir. Hayatı tehdit etmesi, gerek uykuda ani ölüm, gerekse uzun vadede, kalp, beyin damar hastalıkları, şişmanlık, diabet gibi hastalıkları tetiklemesi ve gerekse iş ve trafik kazalarına neden olması açısından tedavisi mutlaka gerekli hastalıklardır.

   Tanılarında tüm gece uyku tetkiki (Polisomnografi) gereklidir. Bu tetkik ile aşağıda sıralan hastalıklardan hangisi olduğu yani tipi belirlenir. Hastalığın tipinin belirlenmesi çok önemlidir zira bu hastalıkların tedavileri farklılık gösterir. Uyku ile ilişkili solunum bozuklukları şunlardır:

    

   Santral Uyku Apne Sendromları

   • Primer Santral Uyku Apnesi
   • Cheyne Stokes Solunum Paternine Bağlı Santral Uyku Apnesi
   • Yüksek-Rakım Periyodik Solunumuna Bağlı Santral Uyku Apnesi
   • Cheyne Stokes Dışındaki Tıbbi Durumlara Bağlı Santral Uyku Apnesi
   • İlaç veya Madde Kullanımına Bağlı Santral Uyku Apnesi
   • Süt Çocukluğu Çağı Primer Uyku Apnesi

    

   Obstrüktif Uyku Apne Sendromları

   • Obstrüktif Uyku Apne, Erişkin tipi
   • Obstrüktif Uyku Apne, Çocuk tipi

   Uyku ile İlişkili Hipoventilasyon/Hipoksemik Sendromlar

   • Uyku ile İlişkili Obstrüktif Olmayan Alveolar Hipoventilasyon
   • Konjenital Santral Alveolar Hipoventilasyon Sendromu
   • Tıbbi Durumlara Bağlı Uyku ile İlişkili Hipoventilasyon/Hipoksemi
   • Akciğer Parankimal veya Vasküler Patolojilerine Bağlı Uyku ile İlişkili Hipoventilasyon/Hipoksemi
   • Alt Solunum Yolu Obstrüksiyonuna Bağlı Uyku ile İlişkili Hipoventilasyon/Hipoksemi
   • Nöromusküler ve Göğüs Duvarı Bozukluklarına Bağlı Uyku ile İlişkili Hipoventilasyon/Hipoksemi

    

Ageless