Androloji VE Üroloji

Erken Boşalma

 • Erken Boşalma
  • Erken boşalma erkeklerde en sık görülen cinsel sorundur. Erkeklerin üçte biri erken boşalma sorunu yaşamaktadır. Kalan üçte ikisinde ise hayatlarının belli bir döneminde bu sorun yaşanabilmektedir. ABD’de 7000 erkekte yapılan cinsellikle ilgili bir tarama çalışmasında, erkeklerim %70’i erken boşaldıklarını bildirmiştir. Bu erkeklerin beşte biri ilişkinin ilk dakikasında, %62’si ise 1-5 dakika içerisinde boşalma olduğunu bildirmiştir.

   Erken Boşalma Sebebi Nedir?

   Erken boşalma hayat boyu devam eden veya sonradan gelişen olmak üzere iki gruba ayrılabilir. Hayat boyu devam eden erken boşalma ilk ilişkiden itibaren var olan durumdur. Ailesel özellik gösterebilmektedir. Bu hastaların %90’ının ailesinde de erken boşalma hikayesi vardır. Sonradan gelişen (kazanılmış) erken boşalma da ise önceleri sorun yoktur. Sonradan gelişen erken boşalmaya idrar yollarına ait enfeksiyonlar, cerrahi girişimler veya psikolojik sorunlar yol açabilmektedir.

   Erken Boşalma Demek İçin Nasıl Bir Durum Olmalıdır?

   Erken boşalmada 3 durum söz konusudur. Boşalmanın belli bir zaman diliminden önce gerçekleşmesi, kişinin boşalmasını kontrol edememesi ve bu durumun kişide olumsuz etkiler yaratmasıdır.

   Erken Boşalma Tedavisi Nasıl Olur?

   Erken boşalma tedavisi için, öncelikle bu olayın erken kazanılmış bir erken boşalma durumu mu ya da doğuştan bir erken boşalma durumu mu olduğunu bilmek gerekir. Doğuştan erken boşalma durumunda, lokal tedavilerin davranış tedavilerinin pek yeri yoktur. Bu hastalarda SSRI inhibitörü denilen, özel bu iş için geliştirilmiş anti depresanlar kullanılmaktadır. Kazanılmış erken boşalmalarda ise durum biraz daha farklıdır. Bu durumlarda üç seçenek bulunmaktadır. Birincisi tıbbi olarak kullandığımız ilaç tedavisi, ikincisi lokal hassasiyeti azaltmak için sprey ya da kremler, bunları desteklemek ve kalıcı olmasını temin etmek için de davranış tedavileri, tedavi seçenekleri olarak bu hastalara sunulmaktadır.

   Erken Boşalma Tedavi Edildikten Sonra Tekrar Yaşanır Mı?

   Sadece erkeğe yönelik tedavi planlandığında sonuç yeterince başarılı olmayabilmektedir. Örneğin; erkeğe geciktirme için verilen ilaçlar önce etkili olabilmekte, ilacı bıraktığında ise boşalma kontrolü için çalışma yapmadığı için sorun tekrarlanmaktadır. Ayrıca tedavinin şekli konusunda kadının bilgisi olmadığında tedaviye uyum ve sabır olmamaktadır. Etkin bir tedavi, kadın ve erkeğin birlikte ele alındığı, hem tıbbi hem de davranış tedavisinin birlikte uygulandığı durumda gerçekleşir. Gerekli kontrol sağlandığında ise ilaç kullanımı bırakılır.

Ageless