Androloji VE Üroloji

Sertleşme Sorununda Tanı ve Tedavisi

 • Sertleşme Sorununda Tanı ve Tedavisi
  • Sertleşme Sorununda Tanı Kolay Mıdır?

   Tanı için en önemli nokta tıbbi ve cinsel hayata ilişkin hikayenin iyi alınmasıdır. Hasta – doktor arasındaki bu konuşma sorunun tedavisinin temel taşıdır. Sorunun ruhsal veya fiziksel kaynaklı olup olmadığı tahmin edilebilir. Bazen hastanın anlattıkları gerçek durumu yansıtamayabilir. İlk görüşmede olmasa bile bir sonraki görüşmede eş ile birlikte hastanın hikayeyi doktora anlatması doğru olacaktır. Şikayetin ne şidette olduğu, kişinin kendi kendine doldurduğu bazı sorgu formları ile anlaşılabilmektedir. Bu formlarda en çok kullanılan IIEF (uluslararası erektil fonksiyon indeksi)’dir. Psiko-seksüel hikaye, fizik muayene ve bazı laboratuar testleri tanı için çoğunlukla yeterlidir. Özel durumlarda intrakavernöz enjeksiyon, penil dopler ultrasonografi, NPT testi gibi ileri tanı yöntemleri gerekebilir.

   Sertleşme Sorunu Tedavisi Nasıl Yapılıyor?

   Sertleşme sorunu tedavisinde asıl amaç normal bir cinsel yaşam sağlamaktır. Bunu sağlamak üzere Dünya Sağlık Örgütü yönergesine göre koruyucu hekimlik, birinci, ikinci ve üçüncü basamak tedavi adımları vardır. Koruyucu hekimlik bakımından değiştirilebilir risk faktörleri ve sebep varsa bunların düzeltilmesi önceliklidir. Bu şekilde durum düzelmiyorsa birinci basamak tedavi cinsel danışmanlık, eğitim ve oral (ağızdan alınan) ilaçlarla yapılmaktadır.

   Birinci basamak tedavisi içerisinde önerilecek güncel bir tedavi seçeneği de penise düşük yoğunluklu ses dalgaları uygulayarak yapılan ESWT tedavisidir. Durum düzelmemişse lokal tedaviler (vakum cihazı, intrakavernöz enjeksiyon, intrauretral prostaglandin) uygulanır. Yine durum düzelmemişse üçüncü basamak tedavi olan cerrahi tedavi (penil protez) uygulanır.

Ageless