Androloji VE Üroloji

İktidarsızlık

 • İktidarsızlık
  • Sertleşme sorunu bir erkeğin sürekli veya tekrarlayan biçimde, cinsel ilişki için yeterli sertliği sağlayamama veya sertliği sürdürmeme durumudur.

   İktidarsızlık Sık Görülen Bir Durum Mudur?

   Bilimsel veriler erkeklerin yarısının hayatlarının herhangi bir döneminde en az bir kez hafif ya da şiddetli iktidarsızlık yaşadığını göstermektedir.

   Yapılan çalışmalar yaş ilerledikçe iktidarsızlık sıklığının arttığını göstermektedir. Ortalama olarak 40’lı yaşlarda %40, 50’li yaşlarda %50, 60’lı yaşlarda %60 iktidarsızlık görülmektedir. İktidarsızlık bu kadar sık görülmesine karşın hepsi aynı şiddette değildir. Hafif, orta veya şiddetli olabilir. Örneğin; Türkiye’de yapılan tarama çalışmasında 40-70 yaş arası iktidarsızlık %69 oranında olmasına rağmen şiddetli iktidarsızlık olan %9-10’luk kısımdır.

   İktidarsızlık Nelerden Kaynaklanmaktadır?

   1980’li yıllara kadar iktidarsızlığın çoğunlukla psikolojik (ruhsal) kaynaklı olduğu düşünülürken günümüzde organik (fiziksel) sebeplerin daha fazla olduğu görülmüştür. Yani, sertleşmenin olabilmesi için gerekli hormon, sinir, damar ve adale sisteminde meydana gelecek bozukluklar iktidarsızlığa yol açabilmektedir. Sorunun kaynağı sadece fiziksel olabileceği gibi, hem fiziksel hem de psikolojik olabilmektedir.

   Fiziksel Nedenler Nelerdir?

   Normal sertleşme için gerekli olan hormonlar, sinir sistemi, penisteki damar ve iç adele yapısı gibi sistem ve yapıların birinde ya da birkaçında bozukluk olduğunda iktidarsızlık ortaya çıkar. En sık kalp-damar sistemi hastalıkları, diyabet, yüksek tansiyon, depresyon hastalarında iktidarsızlık görülmektedir. Kişide iktidarsızlığa bağlı olarak başka sorunlar da ortaya çıkabilmektedir. Örneğin; sinirsel gerginlik, öz güven kaybı, hayat kalitesinde azalma, insan ilişkilerinde olumsuz etki gibi.

   İktidarsızlık İlaçlar İle Tedavi Edilmezse Ne Yapılabilir?

   Sertleşme sorununun tedavisi için birinci basamak tedavi olan ilaçlarla tedavi eğer etkili olmazsa, kişinin hormon düzeyinin kontrol edilmesidir. Hormon düzeyinde düşüklük varsa bunun tamamlandığı taktirde ağızda alınan ilaçlar bu kez başarılı olabilir. Yine de bir sonuç alınmazsa, ikinci basamak tedaviye geçilir. Bu tedavide sertlik sağlayan bazı ilaç veya maddelerin doğrudan penis içine enjektesi yapılır. Bir ensülin iğnesi ile sertlik sağlayan bu ilaçlar penise hasta tarafından enjekte edilir. Ve bunun yapılma şekli de hastalara hekim tarafından öğretilir.

   İktidarsızlık İçin Kullanılan İlaçlar Nelerdir?

   İktidarsızlık, yani sertleşme sorunu için kullanılan ilaçlar 1998 yılından beri mevcuttur. Bunlar tedavi edici değil ancak sorunu giderici ilaçlardır. Genel adıyla PD5 denilen bu ilaçlar kişide alışkanlık yaratmayan sadece kullanıldığında etki eden kişinin eksik olan uyarısını tamamlayıcı ya da uyarıldığında sertlik için gerekli maddenin vücuttan atılımını geciktirici bir etki ederler. Yüzde 80 etkili olan bu ilaçlar günümüzde tedavi için birinci tercihtir. Bunun yanı sıra hormon düzeylerinde de bir düşüklük varsa hormon tamamlama tedavileri de sertleşme sorunu için önerilen tedavilerden biridir.

   İktidarsızlık Tedavi Edilebilir Mi?

   İktidarsızlık tedavi edilebilir. Yüksek tansiyon, şeker hastalığı gibi kronik hastalıklar nasıl tedavi edilebiliniyorsa ki örneğin yüksek tansiyonda tansiyon düşürücü ilaçlar kullanılırsa sertleşme sorunu yaşayan bir kişinin de bu sorununu belirli tedavi metotlarıyla giderilebilir.

   Bunlar; sırasıyla takip edilen, başlangıçta birinci basamak denilen ilaç tedavisi, risk yaratan problemleri ortadan kaldırılması şeklindedir, bunların da yeterli olmadığı taktirde cerrahi tedavi gündeme gelir. Bunda da penil protezler gibi daha girişimsel bir tedavi methodu mevcuttur.

   Son yıllarda tamamlayıcı, koruyucu tedasi ötesinde dokuyu iyileştirme adına gündeme gelen yeni bir tedavi daha vardır ki bu, düşük yoğunluklu ses dalgalarının penise uygulanması tedavisidir. Yan etkisi olmayan, hafif ya da orta derece sertleşme sorunu olan hastalara önerilen ilaca alternatif olabilecek bir tedavi şeklidir.

   İktidarsızlığın Sebebi Nedir?

   İktidarsızlık genellikle 40 yaş üzerindeki erkeklerde ortaya çıkar. Bu yaşlarda görülen kronik hastalıklar, kalp hastalıkları, şeker hastalığı ya da kan yağlarının yüksekliği enfeksiyon gibi göbek çevresinin yağlanmasıyla birlikte seyreden bazı hastalıklar neden olarak sayılabilir. Sertleşmeyi sağlayan 5 adet mekanizma vardır. Bunlar;

   • Hormon sistemi,
   • Sinir sistemi,
   • Penise kanı taşıyan damar sistemi,
   • Penisin kendi yapısıdır.

   Dolayısıyla bu sistemlerin her hangi bir tanesinde bir bozukluk varsa sertleşme bozulacaktır.

   İktidarsızlık Nasıl Teşhis Edilir?

   Sertleşme probleminin teşhis edilmesi aslında çok kolaydır. Kişinin şikayetinin çok iyi dinlenmesi, cinsel hayat, aile hayatı ve sosyal durumla ilgili hikayenin iyi alınması teşhis koymak için genellikle yeterli olabilir. Ancak kronik hastalıkların da teşhis edilmesi önemlidir. Çünkü kronik hastalıklar, şeker hastalığı, kalp hastalığı, kalp yağlarının yüksekliği gibi durumlar, sertleşme sorununa yol açan durumlardır.

   Kronik hastalıkların teşhisine yönelik kan testlerinin yapılması uygundur. Bunların en başında açlık kan şekeri, hormonları ilgilendiren testler yapılmalıdır.

   İktidarsızlık İlaç ve Enjeksiyon Dışında Tedavi Edilebilir Mi?

   Birinci ve ikinci basamak tedavi denilen, ağızdan alınan ilaçlar ya da penise yapılan iğnelerle, kişi sertleşme sorununu çözemiyorsa, cerrahi tedavi uygulamak gerekebilir. Buna, üçüncü basamak tedavi denilir. Cerrahi tedavi dendiğinde, sertleşme sorununu çözebilecek, halk arasında mutluluk çubuğu denen penil protezler kullanılır.

   Penil protezler sadece mekanik yardım sağlar. Yani kişinin duygularında, algısında, idrar yoluyla ilgili herhangi bir problem yaratmadan, fiziksel olarak sertleşmesini sağlayan, silikon ile yapılmış, özel cihazlardır. Bunların iki tipi vardır. Biri, bükülebilen ancak boyu kısalmayan, diğeri ise şişirilebilen ve normal, doğal görüntüye daha yakın olan penil protezlerdir.

Ageless