Androloji VE Üroloji

Penil Kök Hücre Uygulamaları

  • Penil Kök Hücre Uygulamaları
    • Kök hücreler, bölünme ve farklılaşma kapasiteleri nedeniyle dokuyu yenileyebilen ve onarabilen, farklılaşmamış hücrelerdir. Kök hücreleri uygulandıkları bölgede hasar görmüş hücrelerin yerlerini alabilir yada bu hücrelerin yenilenmelerini teşvik edebilirler.Dolayısıyla hasar görmüş bölgeye uygulandığında burada bir iyileşme beklenir.Bu kök hücre tedavisindeki temel mantıktır.

      Kök hücre tedavileri tıbbın çeşitli alanlarında 1990’lı yıllarda sonra artarak kullanılmaya başlandı. Günümüzde kanser hastalıkları, kardiyo-vasküler hastalıkları, Parkinson hastalığı ve inme gibi nörolojik hastalıklar, multipl skleroz ve sistemik lupus eritematosus  gibi otoimmün (bağışıklık sistemi)  hastalıklar, dirençli yaralar, omurilik yaralanmaları  gibi durumlarda kullanılmaktadır.

      Yapılan klinik öncesi araştırmalarda, yağ dokusundan elde edilen kök hücrelerin penis içine enjekte edilmesinin sertleşme fonksiyonlarını düzelttiği bulunmuştur.2016'da yayınlanan Soebadi ve arkadaşlarının yakın tarihli bir makalesinde bu çalışmalar özetlenmiştir. Çalışmaların hemen hemen tümende kök hücre uygulamaları penis sinir hasarı, vasküler ( damarsal)  yetmezlik, diabetes mellitus ( şeker hast.), hiperlipidemi ve yaşlanmaya bağlı sertleşme bozukluklarının düzelmesini sağlamıştır.

Ageless