Kök Hücre

Kök Hücre Tedavileri

 • Kök Hücre Tedavileri
  • Döllenmiş tek bir hücreden başlayarak canlıyı oluşturan, vücuttaki tüm hücrelere dönüşebilen ve limitsiz çoğalabilme özellikleriyle kendilerini devamlı yenileyebilen hücrelere, tüm hücrelerin kaynağı anlamında kök hücre adı verilmiştir. Son yıllardaki teknolojik gelişmeler kök hücrelerin tıpta kullanımını mümkün hale getirmiştir. Tıpta tedavi amaçlı kullanılan kök hücreler, sadece belirli doku hücrelerine dönüşebilen öncü doku hücreleridir. Erişkin bir kişinin tüm dokularında o dokunun bütünlüğünü ve devamlılığını sağlamak için doku hücrelerinin küçük bir yüzdesi kadar sadece o ve benzeri dokuları oluşturabilen erişkin kök hücreleri bulunur. Bu hücrelerin görevleri yaralanma, hastalık ve diğer nedenlerle oluşabilecek doku hasarı veya kaybını telafi etmek ve onarmaktır.

   Önceleri kök hücreler sadece kemik iliğinden alınıyordu. Kemik iliğine iğne batırmak, biyopsi yapmak, bu az miktarda alınabilen hücreleri haftalarca çoğaltmak riskli bir işlemdi. Son yıllarda öğrenildi ki kök hücreler yağ dokusunda çok daha fazla miktarda var. Hücre öldürmeden yapılan liposuction'dan (yağ alma) elde edilen hücrelerin içinden kök hücreler özel bir yöntemle ayrıştırılmakta ve hasarlı bölgeye uygulanmaktadır. Kök hücre tedavisi, kırışıklıkları ve ince çizgileri gidermede, saç dökülmelerinde, saç köklerini yeniden canlandırmada, cilt lekelerini gidermede, sivilce ve akne izlerinin giderilmesinde, cilt çatlaklarını gidermede, göz altı torbalarını ve morlukları gidermede etkin bir şekilde uygulanmaktadır.

   Kök hücre uygulamalarında yapısı gereği hücreler, iyileşmeyi hızlandırıcı etki göstermekte morarma daha az olmakta ve vücuda giriş yapılan deliklerde bile iz kalmamaktadır. Seans süresi tedavi edilecek bölgenin büyüklüğüne göre ortalama 30 - 90 dk. sürmektedir. Seans sayısı kişiden kişiye değişmekle birlikte ortalama 2 - 6 seans yeterli olmaktadır.

 • Ortopedik Kök Hücre Uygulamaları
 • Kardiyolojik Kök Hücre Uygulamaları
 • Androlojik Kök Hücre Uygulamaları
 • Nörolojik Kök Hücre Uygulamaları (beklemede)
 • Kök Hücre İle Diyabet Tedavisi
 • Mezenkimal Kök Hücre Uygulamaları
  • Mezenkimal kök hücre; erişkin vaziyette kök hücredir ve bağ dokularda bulunur. 

   Bu kök hücreler bulunduğu dokudan hasarlı bir dokuya geçebilmektedir. Hasarlı olan dokuların tamirini gerçekleştirirler.

   Mezenkimal kök hücrenin ÖZELLİKLERİ nelerdir?

   • Bu kök hücreler her dokuya farklılaşma özelliklerine sahiptir. 
   • Akciğer, mide ve kemik dokusunda görünüm olarak farklılık kazanırlar. Bu durumun sebebi ortamdaki farklı koşullardır. 
   • Mezenkimal kök hücre sadece kendi bulunduğu dokudaki hasarı onarmakla kalmaz,  başka dokudaki hasar durumunda da diğer dokuya geçer ve onarım sağlar. 
   • Mezenkimal kök hücrelerin klinik kullanım açısından avantajları nelerdir?
   • Bağ doku kökenli olmaları nedeniyle ilgili doku hücrelerinin gelişimine ve fonksiyonuna katkı sağlayabilmektedirler.
   • Farklılaşma yetenekleri vardır.

   o    Kendi köken aldığı bağ doku hücreleri olan kas, yağ, kemik, kıkırdak, tendon, ligament gibi hücrelere farklılaşabilir,

   o    Diğer doku hücrelerine (nöron, hepatik, pankreatik hücre gibi) de farklılaşma özelliği (transdiferansiasyon) taşırlar

   • Hasarlı hücre ile kaynaşma yetenekleri vardır.
   • Solübl (çözülebilir) faktörler (büyüme faktörleri, sitokin, kemokinler gibi) salgılayarak hasarlı hücre/doku tamirine katkı sağlayabilmektedirler.
   • Göç  özellikleri (migrasyon) sayesinde hasarlı dokuya ulaşabilirler.
   • Çoğunlukla immünsüpresif/non-immunojenik özellikte olmaları yani  bağışıklık sistemini uyarmamaları. Bu sayede enjekte edildiklerinde vücut tarafından kabul edilirler.
   • Gen transferi kolaylığı ve dayanıklı olmaları nedeniyle gen tedavisi için uygulanırlar.
   • Enzimler (ör. lizozomal enzim) salgılayarak kalıtsal hastalıklardaki enzim bozukluklarının giderilmesi potansiyeline sahiptirler.

   Birçok avantajı olduğu gösterilen bu hücrelerin klinik kullanım açısından en önemli dezavantajı sayılarının çok az olması nedeniyle özel laboratuvar ortamında haftalarca süren kültürlerde çoğaltılması gereğidir. Bu da ciddi bir teknoloji, alt yapı, deneyim gerektirir ve maliyeti de  fazladır.

   Bu nedenle dünyada sayılı sayıda merkezde klinik kullanıma uygun mezenkimal kök hücre üretimi yapılmaktadır. Bu işlem için gerekli tüm  işlemlerin uluslararası kabul edilmiş standartlarda GMP (Good manufacturing practice=iyi üretim uygulamaları) yapılması gerekmektedir. 

Ageless