Ketojenik Diyet

Motor Nöron Hastalığına Karşı Ketojenik Beslenme (ALS)

  • Motor Nöron Hastalığı’na Karşı Ketojenik Beslenme (ALS))
    • Büyük ihtimalle, motor nöron hastalığı da dahil pek çok nörolojik dejeneratif (sinir dokusu bozukluğu) hastalığın oluşumunda, mitokondrial fonksiyon bozukluğunun, başka bir deyişle enerji üretimi işlev bozukluğunun rolü büyüktür. Buna dayanarak, bu hastalığın tedavisinde tamamlayıcı olarak ketojenik diyet önerilmektedir.

      Zhao ve arkadaşları bu alanda bazı çalışmalar yürütmüşler ve motor nöron hastası bir denek hayvanına uyguladıkları ketojenik diyeti takiben, hayvanda hem histolojik (dokusal) hem de fonksiyonel iyileşme gördüklerini belirtmişlerdir. Her ne kadar hayvanın yaşam süresi uzatılamasa da, motor nöron sayısında artış ve motor işlev bozukluğunda azalma saptanmıştır.

      Yine de, doğrudan insanlar üzerinde yapılan deneyler ve klinik testler hala yeterli değildir. O nedenle, boş umutlar vermemek adına, denek hayvanlarından elde edilen ilk veriler son derece dikkatle değerlendirilmelidir.

Ageless