Ketojenik Diyet

Metabolik Sendrom ve Tip 2 Diyabette Ketojenik Beslenme

  • Metabolik Sendrom Ve Tip 2 Diyabette Ketojenik Beslenme
    • Yapılan araştırmalar, ketojenik diyetin metabolik sendrom ve tip 2 diyabeti iyileştirmede faydalı olabileceğini pek çok defa göstermiştir.

      İyi kontrol edilerek sürdürülen pek çok araştırma, tip 2 diyabeti olan hastaların, hem kısa hem de uzun vadede ketojenik diyete tepkilerini dikkatle ölçüp değerlendirmekte ve bu hastalarda yüksek oranda uyumluluk izlenmektedir. Bistrian, herkesce iyi bilinen bir çalışmasında, çok düşük karbonhidrat içeren ketojenik diyet süresince, tip 2 diyabet hastalarında insülin düşüşü ve büyük kilo kaybı gözlediğini bildirmiştir. Birkaç yıl sonra da Gumbiner benzer sonuçlar elde etmiştir. Çalışmasında, protein miktarlarını aynı tutarak iki gruptan birine ketojenik, diğerine ise standart bir diyet uygulamış ve ketojenik diyet uyguladığı grubun glikoz metabolizmasına bağlı tüm sonuçlarında düzelme görmüştür. Daha sonraları Boden, düşük karbonhidratlı diyet uyguladığı bir grup tip 2 diyabet hastasıyla bir çalışma yürütmüştür. Bu diyette, iki hafta boyunca alınan günlük karbonhidrat miktarı 20 gramın altında tutulmuştur. Glikoz 7,5’tan 6,3 milimole inmiş, hemoglobin A1 %7,5’tan %6,8’e düşmüş ve insülin hassasiyetinde %75 gibi dramatik bir iyileşme olmuştur. Dashti’nin araştırmasında ise, obez tip 2 diyabet hastalarına 56 hafta boyunca ketojenik diyet uygulanmış ve hem kilo kaybı konusunda çarpıcı bir gelişme izlenmiş hem de 12 hafta gibi bir sürede metabolik parametreler görülmüştür. 56 hafta boyunca diyete devam edilmiş, glikoz seviyelerinde (-%51), toplam kolestrolde (-%29), yüksek yoğunluklu lipoprotein-kolestrolde (%63), düşük yoğunluklu lipoprotein-kolestrolde (-%33) ve trigliseridlerde (-%41) düzelmeler görüldüğü belirtilmiştir. Tip 2 diyabeti komplikasyonlarıyla baş etmede ketojenik diyetin uzun vadede etkisini destekleyen başka çalışmalar da mevcuttur. Ketojenik diyetin etkileri yalnızca kilo kaybıyla bağdaştırılamaz; aslında, pozitif metabolik sonuçlar uygun vücut ağırlığının sağlanması ve sürdürülmesiyle kendilerini gösterirler.

Ageless